Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Ερμιόνης

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης  (1851 - 1911)


Πατέρα στὸ σπίτι! (1895) 
― Μπάρμπα, βάλε μου λίγο λαδάκι μὲς στὸ γυαλί, εἶπε ἡ μάννα μου, γιατὶ δὲν ἔχουμε πατέρα στὸ σπίτι.
― Χωρὶς πεντάρα;
― Ναί.
― Καὶ τί ἔγινε ὁ πατέρας σου;
― Νά, πάει νὰ βρῇ ἄλλη γυναῖκα.
Ἦτο πενταετὲς παιδίον, ζωηρόν, μὲ λαμπροὺς μεγάλους ὀφθαλμούς, ρακένδυτον. Καὶ μὲ παιδικὴν χάριν, μὲ σπαρακτικὸν ἐν τῇ ἀθῳότητι μειδίαμα, ἐπρόφερεν ἑκάστοτε τὴν φράσιν ταύτην, τῆς ὁποίας ὅλον τὸ βάθος δὲν ἦτο ἱκανὸν νὰ κατανοήσῃ, τόσον ὥστε οἱ ἄνθρωποι οἱ μὴ ἔχοντες νὰ κάμουν τίποτε, καθὼς ἐγώ, πολλάκις τὸ ἐκάλουν, καὶ ἀπέτεινον αὐτῷ τὴν ἄνω ἐρώτησιν τοῦ μικροῦ παντοπώλου τῆς γειτονιᾶς, μόνον καὶ μόνον διὰ ν᾽ ἀκούσωσιν ἀπὸ τὸ στόμα του τὴν ἀπόκρισιν.
― Νά, πάει νὰ βρῇ ἄλλη γυναῖκα.
Δὲν ἦτο ἡ πρώτη φορὰ ὁποὺ τὸ ἔβλεπα. Κατ᾽ ἐκείνην τὴν ἡμέραν συνέβη νὰ εἶμαι πλούσιος, διότι εἶχα κατορθώσει μετὰ πέντε ἐκλιπαρήσεις, καὶ μετὰ τέσσαρας ἀποπομπάς, νὰ λάβω δεκαπέντε δραχμάς, ἀπέναντι ὀγδοήκοντα ὀφειλομένων μοι δι᾽ ἀμοιβὴν φιλολογικῆς ἐργασίας πέντε ἑβδομάδων. Κατὰ τὰς τοιαύτας δὲ ἡμέρας, ἰσαρίθμους μὲ τὰς σελήνας τοῦ ἐνιαυτοῦ, μοὶ συμβαίνει, χωρὶς νὰ φροντίσω νὰ πληρώσω μέρος τῶν χρεῶν μου, νὰ ἐξοδεύω μονοημερὶς τὰ δύο τρίτα τοῦ οὕτω πως ἐκβιασθέντος ποσοῦ, φυλάττων φρονίμως τὸ τρίτον διὰ τὰς ἑπομένας τρεῖς ἑβδομάδας.
Ἔκραξα τὸ παιδίον καὶ τοῦ ἔδωκα μίαν πεντάραν. Ἐκεῖνο τὴν ἔλαβεν, ἔβγαλεν ἔξω ἀπὸ τὰ χείλη τὴν γλῶσσαν, μὲ μειδίαμα εὐδαιμονίας, καὶ ἀτενίζον με εἶπε:

Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: «374 ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΓΑ»


Ενσωματωμένη εικόνα 2
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Κ.Ο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
28.06.2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: «374 ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΓΑ»
Στους 374 ανέρχεται ο αριθμός των αγροτών της Αργολίδας που περιμένουν σύνταξη από τον ΟΓΑ. Από αυτούς οι συντάξεις γήρατος είναι 132, οι συντάξεις αναπηρίας είναι 190 και οι συντάξεις θανάτου είναι 52. Αυτό προκύπτει από απάντηση που απέστειλε ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Α. Πετρόπουλος, στον Γιάννη Μανιάτη, σε συνέχεια σχετικής ερώτησής του.
Ο αρμόδιος Υφυπουργός αρνείται να απαντήσει στο πιεστικό ερώτημα του Γ. Μανιάτη πότε πρόκειται οι συντάξεις αυτές να αποδοθούν στους αγρότες της Αργολίδας.
Ακολουθεί η απάντηση του αρμόδιου Υφυπουργού:

Εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου Τάσου Τζανή , ως ειδικού αγορητή στο θέμα: Γνωμοδότηση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων


Εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου Τάσου Τζανή , ως ειδικού αγορητή στο θέμα: 
Γνωμοδότηση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την έρευνα & εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο πέλαγος.

Κύριε Περιφερειάρχη, κ. Πρόεδρε, κυρίες & κύριοι συνάδελφοι,

Μετά από παλινωδίες των τελευταίων χρόνων σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, υπάρχει κινητικότητα όσον αφορά την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων σε ολόκληρη την Δυτική Ελλάδα,από Κέρκυρα έως και νότια της Πύλου.
Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) καθιερώθηκε με βάση την Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ, περί Θαλασσίου  Δικαίου, το 1982 και εντός αυτής ένα κράτος έχει δικαίωμα έρευνας ή άλλης εκμετάλλευσης των θαλάσσιων πόρων  συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ενέργειας από το νερό και τον άνεμο. Εκτείνεται πέραν των χωρικών υδάτων έως 200 ναυτικά μίλια από την  ακτογραμμή, εφ΄  όσον το απέναντι κράτος απέχει τουλάχιστον 400 ναυτικά μίλια. Υπ΄ όψιν ότι τα χωρικά ύδατα( έως 12 μίλια) είναι μέρος  της Εθνικής πλήρους κυριαρχίας ενώ η ΑΟΖ αποτελεί *απλό κυριαρχικό δικαίωμα*, η δε επιφάνεια της ΑΟΖ πέραν των χωρικών υδάτων είναι διεθνή ύδατα. Η έκταση της Ελληνικής ΑΟΖ είναι 505.572 τ.χλμ.( Τουρκία 261.654 τ.χλμ.)
Η  ΕΔΕΥ ( Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων) έχει προχωρήσει πια σε σύσταση Κοινοπραξίας μεταξύ ΕΛ.ΠΕ - Total  - Edison  & οσονούπω θα συμμετάσχει η Exxon  Mobil  και έχουν προχωρήσει ήδη οι μελέτες στο Οικόπεδο 2 νότια της Κέρκυρας.
΄Ενας επί πλέον λόγος αναζωογόνησης του ενδιαφέροντος είναι η * ανακάλυψη * πιθανότατα κοιτασμάτων ΖΟΡ κυρίως στην ΑΟΖ της Αιγύπτου και κατ΄επέκταση στην Ελληνική ΑΟΖ  Νότια της Κρήτης. Δηλαδή  βιογενές φυσικό αέριο πολύ καλής ποιότητας που * κρύβεται *  κάτω από καρστικά ασβεστολιθικά  πετρώματα. ΄Έτσι κατέπεσε το δόγμα των γεωλόγων περί μη ύπαρξης  υδρογονανθράκων κάτω από αυτού του είδους τα πετρώματα και δεδομένου ότι σε πολλά σημεία του  Ιονίου πελάγους ο πυθμένας αποτελείται από ασβεστολιθικά πετρώματα, αποκτάται μεγαλύτερο πλέον ενδιαφέρον

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Εκδήλωση ΙΛΜΕ. Η κοινωνική και πολιτική ζωή των Ερμιονέων στην Αρχαιότητα, μέσα από έμμετρες επιγραφές.


Ο Νίκος Πορτοκάλογλου έρχεται μαζί με τους «Ευγενείς Αλήτες» του στο Φουγάρο

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου έρχεται στο ΦΟΥΓΑΡΟ, την Κυριακή, 16 Ιουλίου, μαζί με τη νέα του μπάντα, τους «Ευγενείς Αλήτες», για να μας παρουσιάσει το φετινό του πρόγραμμα “Restart”!
Πιάνο, τρομπέτα, βιολί, γιουκαλίλι, κλαρίνο, ακορντεόν και γκάιντα είναι τα νέα χρώματα στην «παλέτα», που, μαζί με την κιθάρα, το μπάσο και τα τύμπανα συνθέτουν τον ήχο των καινούριων του τραγουδιών, αλλάζοντας εντελώς και τα παλιά!
«Εντελώς αυθόρμητα σε μια πρόβα μου προέκυψε η ιδέα να ονομάσω το φετινό πρόγραμμα Restart. Έχω κάνει αρκετές επανεκκινήσεις στο παρελθόν. Όμως, φέτος αισθάνθηκα την ανάγκη να αλλάξω όχι μόνο σελίδα αλλά και βιβλίο. Με νέα τραγούδια, νέους συνεργάτες, νέο ήχο. Η δίψα παραδόξως αντί να σβήνει, μεγαλώνει. Ίσως φταίει που όλοι ψάχνουμε να βρούμε ένα αντίδοτο μέσα στο δηλητηριώδες περιβάλλον που ζούμε τα τελευταία χρόνια.«Θα περάσει κι αυτό», «Αν μια φορά ρωτούσες» και τώρα το «Εισιτήριο» είναι τα τρία τραγούδια που ήδη κυκλοφόρησαν από το νέο μου άλμπουμ, το οποίο θα έλθει μέσα στους πρώτους μήνες του ’17.

Ακραίες συνθήκες έρχονται με μηδενική πρόληψη για τις πυρκαγιές

Αρθρο 94 .(Νόμος Καλλικράτη)  

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΙΧΝΗΛΑΤΗ
-Η περιφέρεια Πελοποννήσου απέτυχε να καθαρίσει εγκαίρως τους χώρους ευθύνης της (δρόμος Ναυπλίου-Κόστας και Κρανιδίου -Ορια Δήμου Τροιζήνας.
-Ο Δήμος Ερμιονίδας καθάρισε τα αλσύλια κλπ,με την ετήσια εργολαβίας ,αλλα απέτυχε να εφαρμόσει την νομοθεσία που επιβάλλει να εξασφαλίσει ότι 100 μέτρα απ τα όρια των οικισμών οι ιδιοκτήτες θα έχουν αποψιλώσει επιμελώς τις ιδιοκτησίες δημιουργώντας έτσι ενα δαχτυλίδι προστασίας γι ατα σπίτια,και αποτρέποντας σε τυχόν πυρινα μέτωπα να εισχωρήσουν στου ς οικισμούς,με τραγικά αποτελέσματα(πχ Ηλεία )

ειδικές οδηγίες


Με τη βοήθεια του blog του κ. Τάκη Αλεξανδράκη, παρουσιάζουμε οδηγίες για την υποστήριξη Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες σε περίπτωση φυσικής καταστροφής.Σε μια σεισμογενή χώρα σαν την Ελλάδα μας η επίσκεψη του Εγκέλαδου είναι συχνή και πολλές φορές καταστροφική.
Στην διάρκεια του φαινομένου (ίσως) η προστασία που μπορεί να σου παράσχει ένα ογκώδες έπιπλο ξαπλώνοντας παράλληλα του, εκεί που σχηματίζονται τα λεγόμενα «τρίγωνα της ζωής» μπορεί να είναι σωτήρια για τον καθένα μας.
Αν είσαι χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου τι μπορείς και τι πρέπει να κάνεις;
Αμέσως μετά θα πρέπει να προσπαθήσεις να απομακρυνθείς με ασφάλεια από το κτίριο που βρισκόσουν βοηθώντας όποιον άλλο σε χρειάζεται και να κατευθυνθείτε σε ασφαλές σημείο, κατά προτίμηση μακριά από ετοιμόρροπα κτίρια. Αν αντιμετωπίζεις κινητικά προβλήματα πως θα απομακρυνθείς; Ο ανελκυστήρας ακόμη και αν λειτουργεί η χρήση του δεν ενδείκνυται.
Τι κάνεις; Ιδιαίτερα στην περίπτωση που ζεις μόνος σου ή αν εκείνη την ώρα δεν βρίσκεται κάποιος άλλος μαζί σου; Οι αρμόδιες υπηρεσίες γνωρίζουν πως χρειάζεσαι την βοήθεια τους; Γνωρίζουν την ύπαρξη σου; Υπάρχει δίκτυο εντοπισμού, δίκτυο πληροφόρησης και άμεσης επέμβασης;
Όπως σημειώνει ο κ.Τ.Αλεξανδράκης:  «…υπάρχουν πολλές ακόμη παράμετροι που θα πρέπει να εξεταστούν σε μια έρευνα «Έκτακτη ανάγκη – Άνθρωπος με Ειδικές Ανάγκες«.
Παρόλα αυτά υπάρχουν οδηγίες από τον Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας, τις οποίες και παραθέτει στο blog του.Μπορείτε δε, να τις δείτε παρακάτω:
Σεισμός Μέτρα Προστασίας και Οδηγίες για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)«Προετοιμάζομαι για τον σεισμό» Οδηγίες για άτομα με κινητική αναπηρίαΜαθαίνω τι να κάνω στο σεισμό.
Περαιτέρω μπορείτε να επισκεφτείτε το blog Του κ.Τ.Αλεξανδράκη, όπου υπάρχουν εκτενή θέματα και δράσεις που αφορούν στα ΑΜΕΑ. Πατήστε εδώ


Έλλη Βασιλάκη

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

2η δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμιόνης ''Απόστολος Γκάτσος''


Το Ελληνόπουλο που βάζει τέλος στις ψεύτικες ειδήσεις στο ίντερνετ

imerisia

 Τέλος στις ψευδείς και παραπλανητικές ειδήσεις που κυκλοφορούν καθημερινά στο ίντερνετ επιχειρεί να βάλει η ιδέα - εγχείρημα 20χρονου φοιτητή που φοιτά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία στο τμήμα Πληροφορικής. Ο λόγος για τον Βαλεντίνο Τζέκα, ο οποίος παρά το νεαρό της ηλικίας του, κατάφερε να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα με παραμέτρους και ξεχωριστό αλγόριθμο, προκειμένου να εντοπίζεται άμεσα και γρήγορα μια παραπλανητική είδηση από μία πραγματική σε όλο το φάσμα του διαδικτύου.
Επόμενο βήμα είναι να πάρει τα δικαιώματα της ιδέας του μια μεγάλη εταιρεία κοινωνικού δικτύου, προκειμένου αυτή να
αναλάβει να διαχωρίζει τις ψευδείς από τις αληθινές ειδήσεις στο χώρο του κυβερνοχώρου. Ο Λαρισαίος φοιτητής τους επόμενους μήνες αναμένεται να βρεθεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να δείξει πώς η τεχνολογία μπορεί να φέρει λύσεις σε τέτοια ευαίσθητα θέμα χωρίς να υπάρχει λογοκρισία. Και όλα αυτά μετά την απόφαση της Γερμανίας να θεσπίσει σύντομα νομοσχέδιο που θα δίνει το δικαίωμα σε διάφορες πλατφόρμες να αφαιρούν το περιεχόμενο από άρθρα που κρίνονται αβάσιμα.

Δαμιανός Νάκος :Για τα Διονύσια Ερμιόνης 2017Πατήστε στην εικόνα να αρχίσει το video

Διονύσια Ερμιόνης 2017, Μετά από 35 ώρες από τη λήξη των δρομικών αγώνων του Σαββάτου υπάρχουν σκουπίδια απο τα μπουκαλάκια των αθλητών στην είσοδο της Ερμιόνης.
Μια μεγάλη αμέλεια από τους διοργανωτές!
Ειδικά από την κοινωφελή επιχείρηση αθλητισμού και περιβάλλοντος δήμου Ερμιονίδας (Να τονίσω τον τίτλο περιβάλλοντος).
Σαν εμπνευστής των αγώνων Διονύσια Ερμιόνης - αναβίωση αρχαίων αγώνων - και πρώην μέλος της κοινωφελούς επιχείρησης αθλητισμού και περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας, λυπάμαι γιά αυτή την εικόνα καθώς και της διοργάνωσης όσο και για τον αριθμό των συμμετοχών στα Διονύσια Ερμιόνης 2017.
Οι υπεύθυνοι είχαν προειδοποιηθεί για το φόβο μας για αυτή την κατάσταση, δεν εισακουστήκαμε, γι' αυτό το λόγο έδωσα παραίτηση καθώς και άλλα δύο παιδιά που έχουν παλέψει και ιδρώσει γι' αυτό το σκοπό και αποχωρήσαμε από την κοινωφελή επιχείρηση αθλητισμού και περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας.
Καθώς καί η φυσιολατρική ορειβατική ομάδα Αργολίδας δεν συμμετείχε στη διοργάνωση των αγώνων Διονύσια Ερμιόνης 2017.
Δυστυχώς οι φόβοι μας βγήκαν αληθινοί!
Αν δεν αλλάξει κάτι τώρα, πλέον αυτή θα είναι η εικόνα μας για τους επισκέπτες μας στα αθλητικά δρώμενα και μια ντροπή για το περιβάλλον μας!!


Δαμιανός Νάκος

Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

το νου σας

Τάσος Γ. Λάμπρου: Δήλωση σχετικά με το γήπεδο του Πορτοχελίου και αναδρομή στις πηγές


Αγαπητοί Συνδημότισσες και Συνδημότες,
διαβάζοντας τις επιστολές που αντάλλαξαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πορτοχελίου κ. Μανώλης Τριγκάκης και ο Πρόεδρος του “Α.Ο. Πορτοχελιακός” κ. Γιάννης Λούμης, για το θέμα του γηπέδου του Πορτοχελίου, διαπίστωσα ότι ο κ. Δήμαρχος άφησε έκθετο τον κ. Μανώλη Τριγκάκη και τον έσπρωξε να υποπέσει σε ένα σοβαρό ατόπημα.
Επειδή την εποχή εκείνη ήμουν Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κρανιδίου, θα απαντήσω ξεκάθαρα και υπεύθυνα για το που ανήκει το γήπεδο του Πορτοχελίου και ποιος είχε το δικαίωμα να κάνει τα έργα βελτίωσης που έγιναν εκεί τα τελευταία έντεκα χρόνια.
Στην Δημοτική περίοδο 2003-2006, ο κ. Μανώλης Τριγκάκης δεν ήταν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Κρανιδίου και δικαιολογημένα δεν γνώριζε την υπ. αριθ. 177/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Βλέπε την απόφαση 177/2006:

Τσούχτρες και μέδουσες

(χρήσιμες συμβουλές, απόσπασμα από το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ που αναρτήθηκε από τον Όμιλο Αυτοδυτών Λουτρακίου)

Έλλη Βασιλάκη

Οι μέδουσες αποτελούν βασικό κρίκο στην διατροφική αλυσίδα των θαλάσσιων ειδών αφού καταναλώνουν πλαγκτόν και μετά καταναλώνονται απο ψάρια.
Μια φάλαινα καταναλώνει πανω απο 100 κιλα μέδουσες σε μια ημέρα.
Το φαινόμενο του υπερπληθυσμού στις μέδουσες ειναι παροδικό και μειώνεται στην πορεία του καλοκαιριού. 
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Σε περίπτωση οπτικής επαφής αποφεύγουμε το κολύμπι γιατί συνήθως ταξιδεύουν σε κοπάδια.
Σε περίπτωση επαφής απομακρύνουμε τα πλοκάμια από το δέρμα μας χρησιμοποιώντας λίγο χώμα από την παραλία, peeling, όχι με γυμνά χέρια και ποτέ με φρέσκο νερό.
Διάλυμα ξυδιού με νερό έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει.
Κατόπιν χρησιμοποιούμε πάγο για μείωση της φλεγμονής και κατόπιν κάποια από τις αλοιφές για τσιμπήματα.
Αντισταμινικά μόνο με συνταγή γιατρού.
Η ενόχληση λόγω της τοξίνης που εκτοξεύει παραμένει για αρκετές ημέρες.
Σε περίπτωση αλλεργικού σοκ επικοινωνούμε με γιατρό η νοσοκομείο.

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Toxins, ένας απλός τρόπος να εξουδετερωθεί το δηλητήριο της μέδουσας είναι η εμβύθιση του πάσχοντος μέρους του σώματος σε ζεστό νερό.
Οι ερευνητές πραγματοποίησαν επισκόπηση (μετα-ανάλυση) σε περισσότερα από 2.000 άρθρα σχετικά με το τσίμπημα της μέδουσας και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η θερμότητα είναι ο πλέον αποτελεσματικός παράγοντας για να αντιμετωπιστεί ο πόνος, η φλεγμονή, η βλάβη των ιστών και τα άλλα συναφή συμπτώματα του τσιμπήματος.
Ο λόγος είναι ότι το δηλητήριο της μέδουσας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στη θερμότητα, οπότε το ζεστό νερό το «απενεργοποιεί», δηλώνει η Κρίστι Γουίλκοξ από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης και μία εκ των συντακτών της μελέτης.
Εάν το τσίμπημα βρίσκεται στο χέρι ή το πόδι, τότε το πάσχων άκρο πρέπει να εμβυθιστεί σε καθαρό ζεστό νερό (καλό είναι η θερμοκρασία του νερού να είναι αρκετά υψηλή, στο επίπεδο που μπορεί να γίνει ανεκτή) το συντομότερο δυνατό για τουλάχιστον 20 λεπτά. Ένα ζεστό μπάνιο/ντους είναι κατάλληλο στην περίπτωση που το τσίμπημα βρίσκεται στο στήθος, την πλάτη ή κάποιο άλλο μέρος του σώματος που είναι αδύνατο να εμβυθιστεί μεμονωμένα στο νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΔΕΝ βγάζουμε ποτέ τις μέδουσες στην παραλία γιατί αποτελούν εστία μόλυνσης και δυσοσμίας λόγω της αποσύνθεσης τους.

Φωτογραφίες απο το αρχείο των "ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ"